گوگل وای فای – Google wifi

گوگل وای فای – Google wifi

این روزها مشکلات مرتبط به افت فرکانس مودم های اینترنت  خانگی به  لطف گوگل وای فای برطرف شده است. این دستگاه که می تواند اطمینان از قابلیت اتصال به اینترنت با سرعت بالا را در سراسر خانه در اختیار مودم خود قرار دهد و با ارائه دهنده سرویس اینترنت شما کار می کند، این دستگاه کوچک و زیبا  باعث ارتقا سرعت شبکه و  اتصال آنلاین مطمئن تر را فراهم میکند.گوگل وای فای حال حاضر در کشور ما  برای فروش ارایه نمیشود ولی دستگاهای دیگری این کار را انجام میدهند وا باعث میشوند شما در همه نقاط خانه خود سیگنال مناسبی از وای فای در اختیار داشته باشید.