حسگر تشخیص فرا بنفش – UV Sense

حسگر تشخیص فرا بنفش – UV Sense

همانطور که نور خورشید منبع حیات  و سرشار از منفعت برای بشریت است  قرار گرفتن بیش از حد در مقابل آن میتواند باعث  جذب نور فرا بنفش و ایجاد  پیری زودرس پوستی و یا در  مواردی بدتر  باعث ایجاد سرطان گردد و ما هیچ وقت متوجه نمیشویم تا چه مقدار در برابر نور خورشید قرار گرفتن میتواند برای مفید یا مضر باشد.

حسگر تشخیص فرابنفش به سادگی یک پولک به روی ناخن دست نصب شده و اطلاعات دقیقی از مقدار جذب نور را توسط تکنولوژی NFC به گوشی ما منتقل میکند این داده ها با نرم افزاری که برای همین دستگاه طراحی شده میتواند بهترین تحلیل را در رابطه با وضعیت ما در مقابل نور فرا بنفش ارائه دهد.