ترس از اینترنت اشیاء درست یا غلط؟

ترس از اینترنت اشیاء درست یا غلط؟

در نگاه اول بهترین تصویری که میتوان از تکنولوژی فوق داشت ، سرسپردگی کامل انسان به ماشین برای رسیدن به کمال آسایش و راحت طلبی است.

ولی اگر افق دید خود را عمیق تر کنیم و ترس های فانتزی ، از داستانهای علمی تخیلی ایزاک آسیموف را کنار بگزاریم آنگاه میتوان به درک عجیب و تاثیر گذاری از این تکنولوژی در جهان اجتماعی و فردی خویش برسیم.

فلسفه شخصی : رهایی از بند فن آوری با بندهای فن آوری.

همه ما روزانه بسیاری از وقت خود را صرف سر و کله زدن با تکنولوژی میکنم از انواع APP ها گرفته تا وبگردی و استفاده از کنسول های بازی GPS ها و هزاران هزار نرم افزار و سخت افزار های مختلف … همه اینها شاید برای سرگرمی و آسایش بیشتر بوجود آمادن و شاید آسانتر کردن وظایف روزانه ، ولی طولی نکشید که خود تبدیل شده به وظایف روزانه.

برای حل این مشکل هیچی بهتر از  استفاده از خود مشکل نیست .

مانند پاد زهر که دقیقا از خود زهر گرفته میشود  ، به طور مثال بیایید تصور کنید نرم افزاری مانند تقویم گوگل با هوشمندی بیشتر و متصل به همه دستگاه های تجهیز شده به فن آوری اینترنت بیسیم میتواند تمام برنامه روزانه شما را برا اساس ترافیک خیابان ، وضعیت آب و هوا و یا حتی خرید کالای مورد نیاز مدیریت کرده و در بیشتر موارد به صورت خودکار انجام دهد.

دیگر شما میتوانید بیشتر زمان خود را  صرف حقیقت زندگی کنید ، بدون اینکه نیاز باشد به تبت سفر کنید ودر معبدی دور از زندگی شهری در جایی بدون هیچ گونه فن آوری تارک دنیا شوید.

نویسنده : ایمان آمنین